ενδέχομαι

ενδέχομαι
1. συνήθ. στο γ' εν. ως απρόσ., ενδέχεται είναι δυνατό, πιθανό, ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται να συμβεί.
2. η μτχ. ενεστ. ως επίθ., ενδεχόμενος, -η, -ο που μπορεί ανάλογα με τις περιστάσεις να συμβεί, πιθανός, πραγματοποιήσιμος: Ενδεχόμενος πόλεμος.
3. το ουδ. μτχ. ως ουσ., ενδεχόμενο, α. ό,τι είναι δυνατό να συμβεί, ό,τι δεν αποκλείεται να συμβεί: Για κάθε ενδεχόμενο βάζουμε το συναγερμό στο σπίτι το βράδυ. β. απόλ. (ενν. είναι), η πιθανότητα, ενδέχεται: Ενδεχόμενο να χιονίσει. γ. (φιλοσ.), καθετί που δεν είναι αναγκαστικά ό,τι είναι, αλλά μπορούσε ή να μην υπάρχει ή να υπάρχει αλλιώς.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἐνδέχομαι — take upon oneself pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ενδέχομαι — (AM ἐνδέχομαι Α και ιων. τ. ἐνδέκομαι) 1. απρόσ. ενδέχεται είναι δυνατόν, δεν αποκλείεται («ενδέχεται να επιστρέψει») 2. (μτχ. ενεστ.) ενδεχόμενος αυτός που σύμφωνα με τη λογική μπορεί να συμβεί, πιθανός («ενδεχόμενη ζημιά») 3. (το ουδ. μτχ.… …   Dictionary of Greek

  • ἐνδέχεσθε — ἐνδέχομαι take upon oneself pres imperat mp 2nd pl ἐνδέχομαι take upon oneself pres ind mp 2nd pl ἐνδέχομαι take upon oneself imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεδεγμένων — ἐνδέχομαι take upon oneself perf part mp fem gen pl ἐνδέχομαι take upon oneself perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεκόμενον — ἐνδέχομαι take upon oneself pres part mp masc acc sg (ionic aeolic) ἐνδέχομαι take upon oneself pres part mp neut nom/voc/acc sg (ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεξαμένων — ἐνδέχομαι take upon oneself aor part mid fem gen pl ἐνδέχομαι take upon oneself aor part mid masc/neut gen pl ἐνδείκνυμι mark aor part mid fem gen pl (ionic) ἐνδείκνυμι mark aor part mid masc/neut gen pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεξομένων — ἐνδέχομαι take upon oneself fut part mid fem gen pl ἐνδέχομαι take upon oneself fut part mid masc/neut gen pl ἐνδείκνυμι mark fut part mid fem gen pl (ionic) ἐνδείκνυμι mark fut part mid masc/neut gen pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεξόμενον — ἐνδέχομαι take upon oneself fut part mid masc acc sg ἐνδέχομαι take upon oneself fut part mid neut nom/voc/acc sg ἐνδείκνυμι mark fut part mid masc acc sg (ionic) ἐνδείκνυμι mark fut part mid neut nom/voc/acc sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεχομένων — ἐνδέχομαι take upon oneself pres part mp fem gen pl ἐνδέχομαι take upon oneself pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνδεχόμενον — ἐνδέχομαι take upon oneself pres part mp masc acc sg ἐνδέχομαι take upon oneself pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”